لوگوی سیب سبز

چشواره پاییزه ۰۲۱۷۷۲۹۲۱۰۰

با دستگاه الکساندرایت کندلا

مشاوره رایگان

فول بادی با شات نامحدود  + هدیه صورت  ۸۵۰ ۶۵۰تومان 

فول بادی  (دست +پا +بیکینی+ زیربغل )    ۶۵۰   ۵۰۰تومان

کاربردی (ساق+ساعد+بیکینی+زیربغل )       ۵۵۰  ۴۰۰تومان

بیکینی + زیربغل                                     ۱۲۰    ۸۰تومان

به وقت ملاقات نیاز دارید؟

درخواست مشاوره رایگان

    تماس سریع