جزئیات شخصی
نام پزشک نرگس زمانی
تجربه ۱۰+ سال
تحصیلات
تحصیل در دانشگاه شهید بهشتی
محل اقامت تهران
مناطق عملی تزریقات پوستی و جراحی‌های سرپایی
گواهینامه ها دوره‌های مقدماتی و پیشرفته تزریقات پوست و جراحی‌های سرپایی

بیوگرافی شخصی

دکتر نرگس زمانی پزشک عمومی است.

وی مدرک‌هایی از دانشگاه شهید بهشتی برای دوره های مقدماتی و پیشرفته انواع تزریقات تخصصی پوست و جراحی‌های سرپایی نیز اخذ کرده است.